Ekonomika a podnikání

Obor: RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP – Obchodní management

 

Délka vzdělávání Čtyřleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s maturitou
Ukončení vzdělávání Maturitní zkouška

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 

Společná část – povinné zkoušky:

(společnou část maturitní zkoušky stanovuje MŠMT)

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

                              Český jazyk a literatura

 

                         volitelné zkoušky:

                           Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

Profilová část:

                            Předměty s obchodním zaměřením – písemná zkouška

                            Odborné předměty – praktická zkouška

                            Ekonomika – ústní zkouška

 

Nabídka nepovinných zkoušek:

                            Účetnictví – písemná zkouška

                            Cizí jazyk – ústní zkouška

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných

nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Velká


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk – anglický a druhý cizí jazyk – ruský nebo německý, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie a odborné předměty: ekonomika, účetnictví, management, světový obchod, obchodní provoz, marketing, základy práva, administrativa, aplikovaná psychologie, zbožíznalství, logistika, propagace, finanční matematika etika a učební praxe.

Maturitní semináře: žáci, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou ve III. a IV ročníku navštěvovat hodiny matematického semináře. Žáci, kteří chtějí maturovat z cizího jazyka, budou navštěvovat ve III. a IV. ročníku seminář cizího jazyka.

Souvislá odborná praxe: je zařazena v prvním až třetím ročníku koncem školního roku po dobu 3 týdnů. Probíhá ve vybraných organizacích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

 

Uplatnění absolventa

Škola připravuje odborníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách. Žáci ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné korespondence, informační technologie, orientují se v ekonomické problematice, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství - výrobních podnicích, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě a zejména pak v oblasti obchodu.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
10.7.2020 - Požadavky na vybavení pro budoucí 1. ročníky
Přečíst více…
7.7.2020 - Výsledky 2. (3.) kola přijímacího řízení
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách
Přečíst více…